Deep Silver确认《地铁:归来》2月28日登陆Switch

发行商Deep Silver和开发商4A
Games日前确认消息,《地铁:归来》将于2月28日推出任天堂Switch版,“归来”包括《地铁2033》重制版和《地铁:最后的曙光》两款游戏。